Kompletní servis výtahů

Komplexní servis výtahů je rozdělen na dvě části. První část obsahuje opravy, mazání a čištění výtahů a preventivní údržbu. Druhá část obsahuje pravidelné odborné prohlídky a zkoušky výtahů dané normou. Servis držíme nepřetržitě 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Naši zaměstnanci jsou odborně proškoleni dle vyhlášky č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a revizní technici jsou pravidelně proškolováni dle platných norem, stejně jako bezpečnost práce.

Kontakty pro nahlašování oprav :

Pracovní dny od 7.00 – 15.30

Pevná linka : 387 428 025

Fax : 387 428 025

E-mail : servis.vytahy@volny.cz

Adresa : Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice

Pracovní dny od 15.30 – 7.00, víkendy a svátky

NON STOP služba : 602 306 387

auto1 auto2